Opšti uslovi poslovanja

 • Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice „Akucentar“ sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača imeđunarodnim kodeksima za e-poslovanje. „Akucentar“ je internet prodavnica, kojom upravlja preduzeće Autocom d.o.o. Prilikom registracije u sistem internet prodavnice, posetilac sajta „Akucentar“ prijavljuje se pomoću svog korisničkog imena i lozinke. Nakon registracije, posetilac postaje korisnik i stiče pravo na kupovinu. Opšti uslovi poslovanja podrazumevaju delovanje internet prodavnice „Akucentar“, prava korisnika, i poslovni odnos između ponuđača i kupca.

  Upotreba internet sajta

  Sadržaji objavljeni na internet sajtu Akucentar, vlasništvo su AUTOCOM DOO Beograd i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih, potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

  Prilikom upotrebe našeg interent sajta nije dozvoljeno da:

  -Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavanju upotrebu ili kopiranje sadržaja  dostupnih na sajtu
  -Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski, zlostavljački, koji može inicirati rasnu  mržnju, diskriminacioni, preteći, izazivački, koji krši poverenje, koji krši privatnost ili koji može da uzrokuje uznemiravanje ili neprijatnost
  -Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
  -Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate  da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  -Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  -Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
  -Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

  Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

  Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta
  Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj ) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.

To Top